Witamy na stronie Boinc@Poland Tech | Zapraszamy do działu Wiki oraz Forum

M6.3 Trzęsienie ziemi w Christchurch

21 lutego 2011 23:51 (UTC) M6.3 trzęsienie ziemi niedaleko Christchurch, Nowa Zelandia. Wiele stacji QCN zainstalowanych w okolicach Christchurch zarejestrowała to trzęsienie ziemi. Niewielka odległość od epicentrum, spowodowała że trzęsienie w mieście Christchurch było bardzo dotkliwe. Stacje QCN zarejestrowały przyspieszenia do około 1g (9.8m/s/s), co odpowiada siłom grawitacji. Stacje QCN w regionie nadal będą monitorować sytuację.

Największy wkład w projekt QCN wśród Polaków ma Aleksander Makowski z BOINC@Poland. Przeprowadził na forum drugą już akcję zbiorowego zakupu akcelerometrów na potrzeby projektu QCN, promującego sejsmologię ‚naukę o trzęsieniach ziemi.


Skomentuj