Witamy na stronie Boinc@Poland Tech | Zapraszamy do działu Wiki oraz Forum

Światopogląd | Albert Einstein, Charles Darwin, Mikołaj Kopernik, SETI

Światopogląd to materia, która nas napędza, motywuje i kieruje. On mówi nam, co wybierać, gdzie podążać.

W czasie odkrywania czegoś nowego, teorii lub dowodu na istnienie czegoś, z czego nie zdawaliśmy sobie sprawy, dochodzi do bardzo ważnego zjawiska-zmiany światopoglądu.
Zmienić światopogląd jednej osoby nie jest trudno, ale zmienić światopogląd całego społeczeństwa, to nie lada wyzwanie. Jednak niektórym to się udaje. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak kształtować swój światopogląd, przeanalizowałem biografie ludzi, którym udało się tego dokonać i to w najpiękniejszym stylu.
Pierwsze osoby, które przyszły mi do głowy to Albert Einstein, Charles Darwin oraz Mikołaj Kopernik. Chcąc wypisać sytuacje mogące ich nakierować na drogę charyzmatycznego odkrywcy, musiałbym napisać całą książkę. Najważniejszą cechą łączącą prawie wszystkie wielkie osobistości, jest fakt, że studiowali poza granicami miasta, kraju, w którym się urodzili. W wyborze lokalizacji zamieszkania, szkoły i pracy pomagali im na pewno bliscy, a także silna chęć odkrywania.

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik ukończył w 1491 roku naukę w szkole parafialnej przy kościele św. Jana w Toruniu. W 1496 roku rozpoczął studia prawnicze w Bolonii (Włochy), gdzie zmotywowany ukierunkował się na badania swojego życia. Następnie kolejno przenosił się do Rzymu, Warmii czy Padwy. Później jeszcze wiele razy zmieniał miejsce zamieszkania. (Ciekawe jest, że choć w tych czasach nie było jeszcze pociągów i samolotów, on tak dobrze sobie z tym radził).

Charles Darwin

Charles Darwin urodził się 12 lutego 1809 w Shrewsbury. Zanim podjął naukę na Uniwersytecie w Cambridge (gdzie zainteresował się geologią), studiował w Shropshire i na Uniwersytecie w Edynburgu. Charles Darwin jest przykładem, że edukacyjny rozwój, wspaniale rozwijający światopogląd niekoniecznie musi wybiegać poza rodzimy kraj. Tak ukształtowany Charles wypłynął w 5 letnią podróż morską, która miała zmienić światopogląd Anglii, a następnie prawie całego świata.

Albert Einstein

Wiele osób, słysząc ogólną teorię względności, zastanawia się dlaczego jest ona taka rewolucyjna. Albertowi Einstein w latach 1907–1916 udało się nie tylko odkryć ważną kwestię fizyki i nauki, ale także zmienić światopogląd masy naukowców. Dzięki temu zaczęli oni inaczej myśleć i postrzegać świat. Jeden człowiek nakierował wiele pokoleń ludzi, co dało większy efekt, niż wymyślenie przedmiotu do zastosowania w praktyce. Albert Einstein był bardzo asertywną osobą i mistrzem przeprowadzek, które rozpoczął już w czasach swojej edukacji. Wypisał się ze szkoły w Monachium i dołączył do rodziców w Mediolanie. Z powodu braków w wiedzy z przedmiotów humanistycznych nie dostał się do tamtejszej szkoły, więc postanowił spędzić rok w Aarau w Szwajcarii, aby ukończyć szkołę średnią. Przystąpił ponownie do egzaminów na ETHZ (Mediolan), które tym razem zdał. Biografia Einsteina jest usiana nazwami miast i krajów. Ten człowiek zmieniał miejsce pobytu tak często, że niektórzy zaczęli tracić rozeznanie-kim jest ? Niemcem, Żydem czy Szwajcarem?

SETI

Podobnie SETI lub inny projekt badawczy, gdy odkryje istnienie cywilizacji pozaziemskiej, zmieni światopogląd milionów z nas. Jaki może być tego efekt ? Czy ludzie zaczną się bardziej miłować, przestaną myśleć w kategoriach jednostek, państw, religii i nacji? Czy wartości takie jak pieniądze i dostatek zaczną odchodzić w niepamięć, a chęć powiększania dóbr materialnych zostanie zastąpiona chęcią odkrywania i wspierania?
Czy SETI zmieni nasz światopogląd ? Odpowiedź uzyskamy już niebawem. Jeżeli chcesz szybciej poznać odpowiedź na to pytanie, przyłącz się do projektu SETI@Home. A może tobie również uda się zmienić światopogląd mas?


Skomentuj